Ouderbegeleiding

Toen onze eigen kinderen jonger waren, heb ik zelf geregeld behoefte gehad aan een luisterend oor, aan iemand die met me mee keek en me kon helpen met vragen over het opvoeden. En dat alles op een laagdrempelige manier, zonder dat het geproblematiseerd wordt. Het delen zou al opluchting hebben kunnen betekenen, het gevoel er als ouders niet alleen voor te staan.

Nu vind ik het fijn om die mogelijkheid aan ouders te kunnen bieden. Door er samen naar te kijken, kan er ruimte en lucht ontstaan om anders naar je kind te kunnen kijken. En wellicht ook je eigen rol als ouder daarbij te onderzoeken, zonder te oordelen.

Soms kunnen een aantal gesprekken met ouders al helpend zijn om weer door te kunnen. Dan hoeft het kind niet eens aangemeld te worden, maar lukt het jullie om het samen weer op te pakken.