Integratieve Kindercoaching

materialenIntegratieve kindercoaching is een kortdurende vorm van individuele coaching waarbij het kind centraal staat. Het motto is: Het kind weet het, kan het en doet het. Het kind weet zelf wat er nodig is om zich weer goed te voelen.
Vanuit verschillende psychologische invalshoeken worden er technieken toegepast die bij het kind en het probleem op dit moment het beste passen. Via bijvoorbeeld inbeelding, drama-en speltechnieken of metaforen gaat het kind met behulp van de kindercoach zelf  de oplossing ontdekken. Oudere kinderen kunnen baat hebben bij psycho-educatie. De coaching is gericht op het snel opsporen en aanpakken van de oorzaak van de symptomen, zodat het kind weer vol zelfvertrouwen in zijn kracht kan staan.