Informatie

De kindsessies en  oudergesprekken duren drie kwartier. Op uw verzoek kan er een observatie of gesprek op school plaatsvinden.

Wanneer u plotseling verhinderd bent, belt u dan minimaal 24 uur van tevoren af. Op deze manier gaat er voor mij geen tijd verloren aan voorbereiding. In andere gevallen ben ik genoodzaakt om de sessie of het gesprek in rekening te brengen.